ICON

Plan połączenia

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 września  2017 roku złożono w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zgłoszenie Planu Połączenia Spółek:
SIC DEVELOPMENT półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach i SILESIAN INVESTMENT CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

Pliki do pobrania:

Plan połączenia Spółek wraz z załącznikami